بازی کشتی کجsmackdown VS RAW(wweرو براتون گزاشتم

بازی موبایل

دانلود در سایز۳۲۰+۲۴۰:http://4share.ir/storage/374WWE_Smackdown_VS_Raw_08_240x320[Mobiletoday.blogfa.coM]..zip

دانلود در سایز:http://4share.ir/storage/950WWE_Smackdown_VS_Raw_08_176x208[Mobiletoday.blogfa.coM]..zip

منبع:http://www.wwewwf.blogsky.com

بازم تاکید می کنم نظرات کم شده