سلام مسابقه ی بیگ شو وتامی دریمر به همراه عکس های بازی در یک پوشه ی زیپ آماده  کرده ام.

 

http://www.4shared.com/file/55079399/2e528d98/wwewwf_Big_Show_vs_Dreamer.html?dirPwdVerified=98bc7c49

پسووردفایل:www.wwewwf.blogsky.com    (حروف کوچک)

                      ــــــــــ‌ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      درپست بعدی عکس های براک لسنر رومی گذارم

فعلاً بای