به در خواست یکی از دوستان دانلود8دقیقه ی آخر  مسابقه ی باتیستا و آندر تیکر به جان سینا و شان مایکل را آماده کردم.

دانلود با حجم2.417کیلو بایت