باسلام من قرار چند روزی رو مسافرت باشم بنابراین نمیتونم مطلب بذارم از بقیه نویسندگان خواستم که این کار رو انجام بدم با تشکر خداحافظ