سلام

شما می توانید برای ما در قسمت نظرات همین پست آدرس عکس های آپلودشده توسط خودتان

را برای ما بفرستید تاعکس را با نام خودتان و همچنین لینک به وبلاگ شما درج کنیم اما عکس ها

نباید شامل آدرس های وبلاگ یا متن های تبلیغاتی باشد.