سلام عکس های راک سوپر استارکشتی کج که فعلاْدرسینماکارمی کنه را دریک پوشه ی زیپ برای شما آماده کرده ام.

پسوورد:www.wwewwf.blogsky.com

http://www.4shared.com/file/55378611/d0b35882/wwewwf_rock.html?dirPwdVerified=98bc7c49

 

                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                         درپست بعدی عکس های استون کلد روبرای شما می گذارم

 

فعلاًخداحافظ