سلام پست امروز راجب به بازی تی ان ای امپکت است این بازی بسیار قشنگ است من به شخصا این بازی را بازی کردم در این بازی سن ها قد ها و...............! نوشته شده