نام رخ داد : ای سی دابلیو

  

اینتروی دابلیو دابلیو ای پخش میشه .

شاهد اینتروی ای سی دابلیو هستیم .

به ورزشگاه میریم و تاد گریشام و مت استرایکر به همه خوش آمد میگن .

تامی دریمر داخل رینگ هست و تماشاگرا تشویقش میکنن . تامی درباره ی اینکه ای سی دابلیو رو چقدر دوست داره صحبت میکنه و میگه : " ای سی دابلیو زندگی من هست . " تماشاگرا بار دیگه او رو مورد تشویق قرار میدن . تامی قصد داره صحبتش رو ادامه بده اما در همین لحظه ولادیمیر کازلاو وارد میشه و میره داخل رینگ . کازلاو به دریمر حمله میکنه و بهش اسپاین باستر میزنه . کازلاو میکروفون میگیره و میگه : " من مت هاردی رو برای کمربند ای سی دابلیو چلنج میکنم . " در پایان جک سوئگر میاد و تامی دریمر رو میزنه .

بعد از کامرشال برمیگردیم .

مسابقه اول :: جان موریسن و میز در برابر جیمی ونگ ینگ و کونگ فوناکی

ونگ ینگ و کونگ فوناکی داخل رینگ هستن . جان موریسن و میز وارد میشن و تماشاگرا این دو رو هو (بو) میکنن . موریسن و میز میرن داخل رینگ و مسابقه رو آغاز میکنن . در ابتدای مسابقه تیم جان موریسن و میز با چندین تگ و دابل تیم مسابقه رو در کنترل خودشون میگیرن . جلوتر که میریم فوناکی بالاخره موفق میشه از دست تیم حریف در بره و جای خودش رو به ینگ بده . تیم فوناکی توسط جیمی ونگ ینگ با چند های فلایینگ موو سعی میکنن که به بازی برگردن اما با دخالت میز همراه هست . در پایان موریسن از فرصت استفاده میکنه و مونلایت درایو میزنه . کاور میکنه ، یک..دو..سه .

بعد از مسابقه ، داور دست موریسن و میز رو به عنوان برنده بالا میبره و میز و موریسن به ینگ و فوناکی نگاه میکنن . تماشاگرا هم میز و موریسن رو هو (بو) میکنن .

در بک استج ، مارک هنری و تونی اطلس دیده میشن .

توسط تئودور لانگ اعلام میشه که در آرماگدون ، مت هاردی باید از کمربندش برابر ولادیمیر کازلاو دفاع کنه .

بعد از کامرشال برمیگردیم .

مسابقه دوم :: اسکات رید در برابر بوگی من

اسکات رید داخل رینگ هست و مفسر او رو معرفی میکنه . در این لحظه آهنگ بوگی من پخش میشه و او در میان تشویق تماشاگرا وارد میشه . بوگی من با همون ورودی همیشگیش میاد داخل رینگ . اسکات رید ترسیده . مسابقه شروع میشه و بوگی من با استیل خاص خودش میره طرف رید . او چند مشت میزنه . سپس یه اسلم رو روی اسکات رید اجراء میکنه . بوگی من بعد از چند حمله ی کوتاه دیگه ، فینیشرش (نوعی پاوراسم) رو روی رید اجراء میکنه . کاور میکنه ، یک..دو..سه .

بعد از مسابقه ، بوگی من دست میکنه تو جیبش و چندین کرم (زنده) میاره بیرون و میکنه تو دهنش که مورد تشویق تماشاگرا هم قرار میگیره . ضمن اینکه خیلی از کرم ها رو هم وسط رینگ میریزه و سینه خیز رینگ رو ترک میکنه .

چند ریپلی از این مسابقه داریم .

راء ریباند پخش میشه .

فینلی و هورنسواگل دیده میشن که دارن خودشون رو آماده میکنن تا به رینگ بیان .

بعد از کامرشال برمیگردیم .

مسابقه سوم :: مارک هنری و تونی اطلس در برابر فینلی و هورنسواگل

فینلی و هورنسواگل در میان تشویق تماشاگرا وارد میشن . بعد از اون ها ، مارک هنری و تونی اطلس میان و تماشارا این دو رو هو (بو) میکنن . مسابقه آغاز میشه و تیم مارک هنری و تونی اطلس با چند تگ پشت سر هم بازی رو در کنترل خودشون میگیرن اما فینلی خیلی سریع به بازی برمیگرده و تونی اطلس رو میزنه . جو ورزشگاه کاملا طرف فینلی و هورنسواگل هست . تونی اطلس بالاخره موفق میشه تا از دست فینلی در بره و جای خودش رو به مارک هنری بده . مارک هنری وارد میشه و فینلی رو میزنه و بعد از اینکه کاملا کنترل بازی رو در دست گرفت ، فینلی رو به بیرون رینگ پرت میکنه . مارک هنری به تونی اطلس میگه که هورنسواگل رو بیاره تا او (هنری) به هورنی وورلد استرانگست اسلم بزنه . اطلس هورنی رو میاره داخل رینگ و هنری بعد از مکث زیاد میره تا فینیشرش رو روی هورنسواگل اجراء کنه اما فینلی میاد و جلوی مارک هنری رو میگیره . تماشاگرا فینلی رو تشویق میکنن . فینلی میره تا به مارک هنری حمله کنه اما هنری فینلی رو بلند میکنه و به او وورلد استرانگست اسلم میزنه . کاور میکنه ، یک..دو..سه .

بعد از مسابقه ، آهنگ مارک هنری پخش میشه و هنری با عصبانیت به فینلی نگاه میکنه . تونی اطلس هم هی به طرف هنری اشاره میکنه و او رو پیروز این مسابقه نشون میده . 


جزئیات::متسفانه اخبار ای سی دابلیو در سایت ارائه دهنده کامل نیست در صورت کامل شدن ما هم اخبار را کامل میکنیم